Sök på hela webbplatsen

B- TPK (trombocyter, partikelkoncentration)

Indikation

Ingår i B- Blodstatus vid screening av hematologiska fall.


B-trombocyter används som en allmän screening vid frågeställning blödningsbenägenhet.

Analysmetod

Cellräknare; partikelräkning med optisk mätning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Venöst prov bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
B- TPK ≥ 17 K 165 387 x109/ L
   ≥ 17 M 145 348  
  Barn:        
  < 14 dag KM 85 475  
  2 - 4 v. KM 80 600  
  1 - < 3 mån KM 160 600  
  3 - < 12 mån KM 130 550  
  1 - < 17 år KM 150 400  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

OBS! Falskt låga värden (pseudotrombocytopeni) kan ibland förekomma p g a bildning av trombocytaggregat i EDTA-rör. I sådana fall kan prov taget i citrat-rör medsändas vilket kan ge ett mer rättvisande resultat.

TPK i Citratrör: Provet fylls tills vakuumsuget upphör och vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Röret skall EJ centrifugeras. Venöst prov ska analyseras inom 32 timmar.

ACD-rör typ A och typ B används vid aggregering av trombocyter i både EDTA och citratrör. Provet hållbart 32 timmar efter provtagningen.

 

Gäller enbart Stockholm:

S-Monovette® ThromboExact-rör används vid multiantikoagulant-beroende/inducerad pseudotrombocytopeni. Provet ska analyseras inom 12 timmar. För provtagning ska patienten skickas till St. Görans sjukhus.

 


Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng