Sök på hela webbplatsen

B- TPK (trombocyter, partikelkoncentration)

Indikation

Ingår i B- Blodstatus vid screening av hematologiska fall.


B-trombocyter används som en allmän screening vid frågeställning blödningsbenägenhet.

Analysmetod

Cellräknare; partikelräkning med optisk mätning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

För analysbeställning se tabellen nedan


Analys Analyskod
B-Trombocyter BTPK
B-Trombocyter, citrat BTPKC
B-Trombocyter, ACD BTPKA
B-Trombocyter, Monov BTPKMO
Provtagning

EDTA-rör (4-5 mL), se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Venöst prov hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
B- TPK ≥ 17 K 165 387 x109/ L
   ≥ 17 M 145 348  
  Barn:        
  < 14 dag KM 85 475  
  2 - 4 v. KM 80 600  
  1 - < 3 mån KM 160 600  
  3 - < 12 mån KM 130 550  
  1 - < 17 år KM 150 400  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

OBS! Falskt låga värden (pseudotrombocytopeni) kan ibland förekomma p g a bildning av trombocytaggregat i EDTA-rör. I sådana fall kan prov taget i citrat-rör medsändas vilket kan ge ett mer rättvisande resultat.

TPK i Citratrör: Provet fylls tills vakuumsuget upphör och vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Röret skall EJ centrifugeras. Venöst prov ska analyseras inom 32 timmar.

ACD-rör typ A (8,5 mL) och typ B  (6,0 mL) används vid aggregering av trombocyter i både EDTA och citratrör. Provet hållbart 32 timmar efter provtagningen.

 

Gäller enbart Stockholm:

S-Monovette® ThromboExact-rör används vid multiantikoagulant-beroende/inducerad pseudotrombocytopeni. Provet ska analyseras inom 12 timmar. För provtagning ska patienten skickas till St. Görans sjukhus.

Obs! Även för provtagning av TPK i ACD-rör ska patienten skickas till St. Görans sjukhus.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-01-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng