Sök på hela webbplatsen

Herpes simplex 1/2, DNA

Indikation

-  Herpes simplex 1 och 2 ger blåsor som orsakar labial herpes (munherpes) och genital herpes (könsherpes).

Herpesvirus kan också orsaka keratit, konjunktivit, serös meningit och encefalit.

Läs mer


Herpesvirus orsakar primär eller recidiverande infektion i hud, slemhinnor och ögon. Virus kan överföras med saliv, genom sexuell kontakt och mellan mor-barn under förlossningen. Infektion med herpesvirus kan ge allvarliga konsekvenser hos nyfödda och immunsvaga personer.

Analysmetod

Real-tids PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Herpes simplex 1 och 2 analyseras samtidigt.

 

På våra akutsjukhus i Västra Götaland, Sörmland och Stockholm erbjuds analysen ”Meningit/encefalitpanel” för detektion av 14 agens (virus, bakterier och svamp) i likvor med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Varicella zoster kan analyseras på samma prov.

Provtagning

 OBS! Vid akutprov ska laboratoriet informeras om att prov är på väg. 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Blåsmaterial från hud och slemhinnor, blåsbottenskrap Pinnprov, se provtagningsmateriel.
Punktera blåsan med spruta eller steril pinne. Rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck. För över matrialet till röret, bryt av pinnen.
Ögonsekret;
konjunktiva, kornea
Pinnprov, se provtagningsmateriel.
Rulla pinnen mot insidan av ögonlocket under ett lätt tryck.
För över materialet till röret, bryt av pinnen. 
Cerebrospinalvätska (likvor) Sterilt plaströr med skruvlock
Provmängd 0,5 - 1 mL.

 

Förvaring/transport

Blåsmaterial/ögonprov:
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.


Vid misstanke om herpesencefalit:
Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.
Kylförvaras i väntan på transport.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen, mån-fred.


Svarstider:

1 - 2 dagar (blåsmaterial från hud och slemhinnor, blåsbottenskrap, ögonsekret)

2 h (cerebrospinalvätska), intern analys meningit/encefalitpanel

2 - 5 dagar (cerebrospinalvätska), extern analys HSV 1/2


Provsvar:

Herpes simplex typ 1 (HSV-1) PÅVISAD/ej påvisad

Herpes simplex typ 2 (HSV-2) PÅVISAD/ej påvisad

Analys av HSV 1/2 i cerebrospinalvätska ingår i meningit/encefalitpanel. Om endast analys av HSV 1/2 önskas utförs detta på externt laboratorium.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-10

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng