Sök på hela webbplatsen

Direkt antiglobulintest, DAT

Indikation

Vid misstanke om autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), vid andra hematologiska sjukdomar eller vid misstanke om hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd (HDFN).

 

DAT ingår även i utredning av en hemolytisk transfusionsreaktion.

DAT ingår i spädbarnsgruppering.

Analysmetod

Direkt agglutinationsteknik.

Provtagning

1 st EDTA-rör.

Barn < 6 månader, 1 st mikrorör EDTA (minst 300 μL).

 

Föreskrifter för provtagning.

Förvaring/transport

Provet får vara högst 2 dygn gammalt vid bestämning.

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar.

Akut DAT besvaras inom 2 h.
Rutinprov besvaras vardagar, inom 1 dygn

 

 

Tolkning av svar

Positiv DAT innebär att patientens erytrocyter har bundit antikroppar eller komplement till cellytan.

Vid positiv DAT hos vuxna utförs komplettering med utvidgad DAT (IgG, C3d).

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng