Sök på hela webbplatsen

Immuniseringsundersökning

Indikation

Immuniseringsundersökning under graviditet.

Gravida kvinnor blodgrupperas och testas för förekomst av erytrocytantikroppar. Avsikten är dels att bestämma RhD typ, eftersom de kvinnor som är RhD-negativa ska behandlas med Rh-profylax om fostret är RhD-positivt, dels att undersöka förekomst erytrocytantikroppar som kan orsaka hemolys/anemi hos fostret.

Analysmetod

Indirekt agglutinationsteknik.

Provtagning
Förvaring/transport

Provet får vara högst 5 dygn gammalt vid bestämning.

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar.

Immuniseringsundersökning tar ca 1 timme att utföra.

Rutinprov besvaras vanligen inom 3 timmar efter ankomst till blodcentralen.  

Tolkning av svar

Positiv antikroppsscreening kompletteras med utredning av erytrocytantikroppar och titerbestämning.  

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng