Sök på hela webbplatsen

Utredning av erytrocytantikroppar

Indikation

Kompletterande analys för bestämning av antikroppsspecificitet vid positiv anikroppsscreening (upptäckt av blodcentralen).

Titerbestämning av kliniskt viktiga antikroppar utförs under graviditet.

Analysmetod

Indirekt agglutinationsteknik.
Undersökningen kan vid behov kompletteras med alternativa blodgruppsserologiska metoder, främst vid extern utredning på regionblodcentral.

Provtagning
Förvaring/transport

Provet bör vara högst 5 dygn gammalt vid bestämning.

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar.

Tolkning av svar

Antikroppsfynd besvaras tillsammans med råd om val av blod vid transfusion.

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-08-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng