2023-05-11

Meddelande 3a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

Till Unilabs privatkunder

Gäller from 2023-05-24 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
P-Etylenglykol
Nya analyser av epilepsiläkemedel
Ny analyskod för B-Trombocyter i ACD-rör
Information inför ändring av referensintervall för B-Retikulocyter,
B-Retikulocyter(%) och Rtc(B)-MCH
S-Tryptas – ny analys i sortimentet
Spermaanalyser
Ny metod och nytt referensintervall för Protein S, fritt för vuxna
Kundtjänst informerar
PAD-prover skickas separat
2023-05-15 införs en ny funktion för elektronisk beställning med
reservnummer i LabPortalen för LaboratoriemedicinSörmland

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng