2022-05-30

Meddelande 4/2022

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

Gäller from 220608 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny analyskod för likvorelfores
Uppdaterad reagens för aPTT Dade Actin FS
S-Paratyrin (PTH, intakt; Paratyreoideahormon) – justerat referensintervall
TG kan tas ej fastande enligt ny rekommendation från Equalis
Analysen F-Hb, Hemoglobin i feces utgår
Förändring gällande svarsrutiner för analys av Fentanyl i urin
B-PEth 16:0/18:1 DBS
Neuronspecifikt Enolas (NSE)
Klinisk mikrobiologi
"Patologi"-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar
STI diagnostik - Klamydia/gonorré/Mycoplasma genitalium, provtagningsset
Ny molekylär DNA-analys för påvisning av dermatofyter från naglar
Ändrade rutiner kring svar och kommentarer av borreliaantikroppar i serum
Kundtjänst informerar
Ny provtagningsenhet i Malmö



Sörmland

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng