2023-03-01

Meddelande 1/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

Till Privata kunder

Gäller from 2023-03-15 om inget annnat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Byte av metod ANCA-screen

U-Missbruksläkemedel, beställning

IgE antikroppar mot sesamfrö (S- Ses i 1-ak)

Ny analys S- Erytropoietin

Ny analys P-Lipas

S-Calciumjon (pH 7,4)

Nytt barnreferensintervall för Protein C (enz)

Barnreferensintervall införs för Protein S

Ändring av beställnings-, provtagnings- och svarsrutinerna för

P-Lupusantikoagulans

Stockholm3®

Klinisk mikrobiologi

Påminnelse om att använda rätt provtagningsmaterial till STI-prov

Ombedjan att beställa ”Parasit DNA cystor” framför ”Cystor / maskägg,

mikroskopi”

ADNas (streptokock-antikroppar) läggs ner som Unilabs-utförd analys

Sörmland

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng