Sök på hela webbplatsen

BAS-test/ MG-test (blodbeställning)

Indikation

BAS-test (Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening) eller MG-test (Mottagare/Givare-test) utförs inför transfusion av Erytrocyter.

Vid beställning av Plasma och Trombocyter krävs endast giltig blodgruppering på patienten.

 

Rutiner för beställning av blod.

Analysmetod

Direkt och indirekt agglutinationsteknik.

Remiss
Provtagning

1 st EDTA-rör, 5-7 mL.

Spädbarn, 1 st mikrorör EDTA (minst 300 μL).


Föreskrifter för provtagning.


För att undvika risk för förväxling ska prov för Blodgruppering och BAS-test/ MG-test tas vid två separata tillfällen. Proven kan tas av samma person. Endast i medicinskt akuta fall får de tas vid samma tillfälle.

Förvaring/transport

Provet får vara högst 3 dygn gammalt vid bestämning.

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut dygnet runt, elektroniskt i InterInfo eller som papperssvar.

 

Akut BAS-test: inom 1 timme efter ankomst till blodcentralen

Rutin BAS-test: inom 3 timmar efter ankomst till blodcentralen.

 

MG-test: 2 timmar efter ankomst till blodcentralen. Kan ta längre tid om patienten har sällsynta eller flera antikroppar.

Tolkning av svar

Negativ BAS-test:
innebär att inga irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats. BAS-testen är giltig i 5 dygn exklusive provtagningsdagen. Erytrocyter kan då beställas och utlämnas direkt utan ytterligare provtagning.

 

Positiv BAS-test:
innebär att irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats. I dessa fall krävs Mottagare/Givare-test (MG-test) av blodenheterna före transfusion.
Prov för MG-test är giltigt 3 dygn gammalt, inklusive provtagningsdagen.

 

MG-test:
innebär att patientens plasma testas mot erytrocyter från varje enskild blodenhet före transfusion.
Får utföras på prov som är högst 3 dygn gammalt, inklusive provtagningsdagen.

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng