Sök på hela webbplatsen

Blodgruppering

Indikation

Analysen utförs för blodgruppsbestämning av barn, vuxna och nyfödda.
Förberedande undersökning inför blodtransfusion. Får endast tas samtidigt med förenlighetsprövning (BAS-test/ MG-test) i medicinskt akuta situationer. Beslutet ska då dokumenteras av ansvarig läkare i patientjournalen.   

För Mödravårdsgruppering och bestämning av fostrets RHD typ, se Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD).

 

Rutiner för beställning av blod.

Blodkomponenter 

Blodkomponenter med särskilda egenskaper; bestrålade och tvättade.

Analysmetod

Direkt och indirekt agglutinationsteknik.

Provtagning

1 st EDTA-rör, 5-7 mL.

Barn < 6 månader, 1 st mikrorör EDTA (minst 300 μL).


Föreskrifter för provtagning.

Förvaring/transport

Provet får vara högst 5 dygn gammalt vid bestämning.

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Svar lämnas ut dygnet runt, elektroniskt i InterInfo eller som papperssvar.

På särskild begäran kan internationellt blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

 

Blodgruppering tar ca 1 timme att utföra.

Rutinprov besvaras inom 3 timmar efter ankomst till blodcentralen.

 

Akut blodgruppering, svar ges vanligtvis inom 15-20 minuter.

Tolkning av svar

I fullständig blodguppering ingår AB0- och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.

Vid akut blodgruppering eller spädbarnsgruppering ingår inte antikroppsscreening.

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng