Sök på hela webbplatsen

Blodgruppering

Indikation

Analysen utförs för blodgruppsbestämning av barn, vuxna och spädbarn.
Förberedande undersökning inför blodtransfusion. Får endast tas samtidigt med förenlighetsprövning (BAS-test/ MG-test) i medicinskt akuta situationer. Beslutet ska då dokumenteras av ansvarig läkare i patientjournalen.   

För Mödravårdsgruppering och bestämning av fostrets RHD typ, se Blodgruppering, mödrar (fetalt RHD).

På barn < 4 månader utförs spädbarnsgruppering. 

Rutiner för beställning av blod.

Blodkomponenter 

Blodkomponenter med särskilda egenskaper; bestrålade och tvättade.

Analysmetod

Direkt och indirekt agglutinationsteknik.

Provtagning

1 st EDTA-rör, 5-7 mL.

Barn < 6 månader, 1 st mikrorör EDTA (minst 300 μL).


Föreskrifter för provtagning.

Förvaring/transport

Provet får vara högst 5 dygn gammalt vid bestämning. 

Provet förvaras och skickas/transporteras i kyla. 

Prover med bruten kylkedja (posttransport) är endast hållbara i högst 3 dygn. 

Svarsrutiner

Svar lämnas ut dygnet runt, elektroniskt i InterInfo eller som papperssvar.

På särskild begäran kan internationellt blodgrupperingssvar lämnas på engelska.

 

Blodgruppering tar ca 1 timme att utföra.

Rutinprov besvaras inom 3 timmar efter ankomst till blodcentralen.

 

Akut blodgruppering, svar ges vanligtvis inom 15-20 minuter.

Tolkning av svar

I fullständig blodguppering ingår AB0- och RhD gruppering samt erytrocytantikroppsscreening.

Vid akut blodgruppering eller spädbarnsgruppering ingår inte antikroppsscreening.

I spädbarnsgruppering ingår DAT. 

Spädbarnsgruppering är giltig t.o.m. att barnet är 6 månader. 

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng